Ülevaade Hansabi kliendirahulolu uuringust

Septembris viisime läbi iga-aastase kliendiküsitluse, et kliendid saaksid hinnata rahulolu meie toodete, teenuste ja lahendustega. Kokku osales küsitluses 279 klienti üle Baltikumi, neist 111 Eestist. 

Meil on hea meel, et peamiselt olid vastajateks meie pikaajalised kliendid (88%), kes tunnevad meid kõige paremini ning oskavad meie tegevusi hinnata. 

Üldiseks rahuloluindeksiks tuli Eestis viiepallisüsteemis 4,0 punkti, sama keskmine tulemus tuli ka kogu Baltikumi peale. 

Kõige kõrgemalt hindavad kliendid meie brändi ja mainet (4,3 punkti), madalaimad punktid sai informatsiooni kättesaadavus nii uute toodete ja lahenduste kui kliente puudutavate muudatuste kohta (3,8 punkti). 

Saime veelkord kinnitust, et meie kliendid on uuendusmeelsed - 47% vastanutest soovivad, et intsidendid lahendataks kaughaldusteenuse abil kui süsteem seda võimaldab. 23% eelistavad Hansabi klienditoe abi ning vaid viiendik näevad vajadust tehnikute regulaarseteks kohapealseteks külastusteks.

Täname kõiki küsitlusest osavõtjaid ning hindame kõrgelt kõiki kirjutatud kommentaare ja soovitusi! Tänu teile saame jätkuvalt oma teenuste kvaliteeti tõsta ja saada teile veelgi paremaks partneriks. Kõigi osalejate vahel loosisime välja Apple Watch 3 nutikella, võitjaga võtame otse ühendust.

Tagasi