Töö Hansabis

Hansabis saad töötada lahendustega, mis aitavad muuta elu lihtsamaks ja turvalisemaks.  Saad rakendada oma seniseid oskuseid ja huvisid just sel alal, mis Sind kõige enam kõnetab - meil on erinevaid võimalusi müügis, tehnilistel positsioonidel, IT alal ja tugiüksustes. Kui Sa ei leia vabade positsioonide all hetkel endale sobivat vakantsi, võid alati meile oma huvide osas eraldi kirjutada: cv@hansab.ee

 

Miks töötada Hansabis?

TÖÖTAJASÕBRALIK KULTUUR

Investeerime pidevalt headesse töötingimustesse. Meile on oluline, et meie töötajad tunneksid end tööl olles hästi.

Panustame ühistesse tegemistesse (nt infoseminarid, suvepäevad, tiimiüritused), et lisaks töötegemisele oleks ka mõnusaid koosolemisi koos kolleegidega.

Järgime igapäevases suhtluses oma põhiväärtusi: avatus, usaldusväärsus, uuendusmeelsus, koostöö ja eetilisus.  Suhtleme avatult ja jagame üksteisega ideid ja teadmisi. Kuulame ja anname avatud tagasisidet. Meie peale saab alati loota. Viime lubadused täide ega pelga vastutust. Hindame head koostööd ja pikaajalisi suhteid. Toetame teineteist, sest koos oleme paremad. Oleme uudishimulikud ja täis tahtmist õppida. Julgeme proovida uusi asju ning teha seda, mida keegi ei ole veel teinud. Oleme ausad ja austame teineteist. Propageerime avatud ärikultuuri ja panustame ühuskonna arengusse.

INNOVATIIVSUS

Võtmesõnadeks meie äris on pideva arengu ja uute suundade otsimine. Et olla turuliider, tuleb olla dünaamiline, otsustada kiiresti ning väärtustada ideid. Uued lahendused, lai toodete ja klientide ring tagab selle, et töö on vaheldusrikas, arendav ning huvitav.

RAHVUSVAHELISUS

Võimaldame töötamist rahvusvahelises keskkonnas, tehes koostööd kolleegide, partnerite ja klientidega erinevatest riikidest.

STABIILSUS JA KINDLUS

Väärtustame pika-aegseid töösuhteid, stabiilsust ja kindlust. Meil on palju töötajaid, kelle tööstaaž on 15, 20 ja 25 aastat.

VÕIMALUSED ÕPPIMISEKS JA ARENEMISEKS

Panustame töötajate arengusse. Meie töötajad osalevad nii Eesti-sisestel kui ka välisriikides toimuvatel koolitustel, oleme välja arendanud sisekoolituste süsteemi. Kaasame töötajaid otsustamisse ning muudatuste läbiviimisesse. Soodustame ettevõttesisest karjääri, vabade ametikohade puhul eelistame oma töötajaid.

MOTIVATSIOONISÜSTEEM

Meil on rakendatud kindlust andev ja konkurentsivõimeline põhipalgasüsteem. Jagame töötajate vahel ettevõtte kasumit - iga kvartal jagatakse osa kasumist töötajate vahel.