Töö Hansabis

Oleme Hansabis alati keskendunud sõbraliku töökeskkonna loomisele järgides ettevõtte algusaegadest peale samu väärtusi ja põhimõtteid, mille eesmärk on tugev organisatsioonikultuur kogu Hansab Grupis. 

Miks töötada Hansabis?

TÖÖTAJASÕBRALIK KULTUUR

Meile on oluline iga meie töötaja. Järgime igapäevases suhtluses oma põhiväärtusi: ausus, avatus, lojaalsus, abivalmidus ning lubadustest kinnipidamine. Investeerime pidevalt headesse töötingimustesse. Meile on oluline, et meie töötajad tunneksid end tööl olles hästi.

INNOVATIIVSUS

Võtmesõnadeks meie äris on pideva arengu ja uute suundade otsimine. Et olla turuliider, tuleb olla dünaamiline, otsustada kiiresti ning väärtustada ideid. Uued lahendused, lai toodete ja klientide ring tagab selle, et töö on vaheldusrikas ning huvitav.

RAHVUSVAHELISUS

Võimaldame töötamist rahvusvahelises keskkonnas, tehes koostööd kolleegide, partnerite ja klientidega erinevatest riikidest.

STABIILSUS JA KINDLUS

Väärtustame pika-aegseid töösuhteid, stabiilsust ja kindlust. Meil on palju töötajaid, kelle tööstaaž on 15, 20 ja 25 aastat.

VÕIMALUSED ÕPPIMISEKS JA ARENEMISEKS

Panustame töötajate arengusse. Meie töötajad osalevad nii Eesti sisestel kui ka välisriikides toimuvatel koolitustel, oleme välja arendanud sisekoolituste süsteemi. Kaasame töötajaid otsustamisse ning muudatuste läbiviimisesse. Soodustame ettevõttesisest karjääri, vabade ametikohade puhul eelistame oma töötajaid.

MOTIVATSIOONISÜSTEEM

Meil on rakendatud kindlust andev ja konkurentsivõimeline põhipalgasüsteem. Jagame töötajate vahel ettevõtte kasumit - iga kvartal jagatakse osa kasumist töötajate vahel.