Projektijuhtimine ja paigaldus

Meie projektimeeskond kannab hoolt projekti iga etapi eest alates tööde planeerimisest ja paigaldamisest kuni kasutajate koolitamise, juhendite ja dokumentide vormistamiseni.

Projekti planeerimine

Selles etapis töötame ühe eesmärgi nimel - teha kõik, et projekt teostataks vastavalt müügitingimustele ja kindlustada selle valmimine õige ajagraafiku jooksul. Projektijuht koostab projektiplaani tagamaks, et kõik saab tehtud vastavalt müügiosakonna ja kliendi kokkulepetele.

Paigaldamine

Kui projektijuht on planeerinud kõik tööd ja kulud, alustame paigaldamisega. Meie projektid on väga mitmekülgsed – oleme loonud lahendusi, mida saab paigaldada vaid mõne tunniga, kuid ka neid, mille teostamine võib võtta aastaid. Oma lahendustes saame kasutada kõiki Hansabis müüdavaid kaubamärke. Meie paigaldajad on saanud väljaõppe otse tootjatelt.

Kasutajakoolitus ja juhendid

Kõiki kasutajaid koolitatakse Hansabi kogenud projektijuhtide poolt vastavalt kliendi koolitusvajadustele. Meie koolitused võivad olla ühele või ka kahekümnele inimesele ning neid on võimalik läbi viia erinevates keeltes. Lisaks anname klientidele kasutusjuhendid.

Projekti dokumentatsioon

Kui süsteemid on paigaldatud, antakse kliendile üle täpsed projektijoonised. Lisaks allkirjastame me dokumendi, kus on loetletud tehtud tööd ja kokkulepe, et projekt on lõpule viidud. See annab selguse nii kliendile kui Hansabile. Korralik dokumentatsioon teeb lihtsamaks ka seadmete hooldamise tulevikus – klient teab täpselt, kus midagi asub ja kuidas seda tuleb hooldada.