Hansabi kliendiküsitlus 2017

Septembris viisime läbi iga-aastase klientide rahulolu uuringu selgitamaks välja oma ettevõtte mainet ja usaldusväärsust klientide seas. Kliendi rahuloluindeksiks Eestis tuli viiepallisüsteemis 4,1 punkti, mis on eelmise aastaga võrreldes pisut kõrgem.

Küsitlusel saime väärtuslikku tagasisidet, mida analüüsime ning mille põhjal teeme otsused, mida ja kuidas edaspidi paremini teha.

Kokku võttis küsitlusest osa üle Baltikumi 237 klienti, neist 101 Eestist. Kliendid jagasid oma mõtteid ja soovitusi meie tegevuse, toodete ja töötajate kohta. Peamised tähelepanekud:

  • Kliendid on meie tegevusest hästi informeeritud ning on valmis looma koos meiega innovatsioonilisi lahendusi. Oleme alates 2016. aastast oma strateegias palju panustanud innovatsioonile ning hea meel on tõdeda, et kliendid on seda märganud ja tunnustavad seda ning mis enamgi, toetavad meid veel kaugemale minema.
  • Meie kliendid tahavad olla esimeste seas, kes oma valdkonnaga seotud tehnoloogiad ja trendid kasutusele võtavad. Suur huvi on uute toodete ja lahenduste vastu.
  • Kliendid tõid välja kriitilised valdkonnad, millele peame rohkem panustama ja mida arendama. Näiteks vajavad rohkem tähelepanu e-kaubandus ja digitaalsed teenused.

Täname kõiki küsitlusest osavõtjaid! Tänu teile saame jätkuvalt oma teenuste kvaliteeti tõsta ja saada teile veelgi usaldusväärsemaks partneriks. 

Kõigi osalejate vahel loosisime välja tahvelarvuti iPad Pro ning meil on hea meel teatada, et võitjaks osutus Peeter Sillakivi Synlab Eesti OÜ-st.

Tagasi