Bodet Kelio tööajaarvestustarkvara aitab töötunde targalt planeerida

Bodet, juhtiv tööajaarvestussüsteemide tootja pakub väga hästi tootmisettevõtetele sobivat töötundide ja nende maksumuse planeerimise moodulit.

Inimressursside planeerimine on organisatsiooni toimimise võtmeteguriks. Efektiivne planeerimine aitab ettevõttel:

  • Tõsta tootlikkust, kuna aitab jooksvalt planeerida tööjõudu vastavalt vajadusele
  • Suurendada töötajate lojaalsust, kuna nad saavad töö- ja eraelu paremini planeerida
  • Parandada teenuse kvaliteeti
  • Järgida juriidilisi piiranguid (näiteks ületundide osas)

Nende ja paljude teiste eesmärkide täitmiseks pakubki Kelio tarkvara planeerimise juhtimise rakendusi. Sellega on võimalik inimressursse nutikalt planeerida vältimaks töötundide üle- ja alakasutust, samuti saab hõlpsasti hallata puhkuseid ja puudumisi.

Tarkvara saab kasutada erinevate tootmisfaasidele kuluva tööjõu planeerimise ja reaalse kulu analüüsimiseks. Näiteks, kui tööandja näeb, et töömahu kasvades on oht ületundideks, saab ta tööle planeerida teise üksuse töötajaid või palgata lisatööjõudu. Lisaks annab Kelio planeerimismoodul väga head tagasisidet tootmise efektiivsemaks planeerimiseks.

Samuti on antud mooduliga võimalik luua tõhus kuluarvestussüsteem ja analüüsida oma kasumlikkust jälgides töötundide jaotust tegevuste, osakondade, kulude, projektide või klientide lõikes.

Loe Kelio Visio X7 tööaja registreerimise süsteemist lähemalt siit: http://www.hansab.ee/et/tooaja-registreerimise-susteem-kelio-visio-x7

Tagasi